Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
Adresa školy: Ulice: Rožmitálská 340
Obec: Březnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 72
Ředitel:Ing. Marie Fiřtíková
Kontakt na školu Telefon: 318 682 961
Email: skola@sbrez.cz
Web: http://www.sbrez.cz
IČ:61100277
RED-IZO:600007871
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Rožmitálská 340
Obec: Březnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 72
Kontakt na školu: Telefon: 318 682 961
IZO:000069264
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 135
Dny otevřených dveří (termín/y): 31.11.2018, 1.12.2018, 18.1.2019, 19.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019 - Jednotná přijímací zkouška
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, sportovní dny, výstava ovoce a zeleniny, zahraniční výjezdy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, Edison
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : praxe v odborných firmách
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: dle Doporučení ŠPZ
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Státní zkouška z psaní na PC, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické, společenské hry, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: rozsáhlý školní areál, hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Rožmitálská 340
Obec: Březnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 72
Kontakt na školu: Telefon: 318 682 961
IZO:110028147
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 300
Aktuální počet studentů: 140
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 40
Dny otevřených dveří (termíny): 31.11.2018, 1.12.2018, 18.1.2019, 19.1.2019
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 25. 6. 2019, 28. 8. 2019
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Sociální práce, Informační technologie, Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami
Speciálně vybavené odborné učebny: pro výuka všech oborů
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Sociální práce, Informační technologie, Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: rozsáhlý školní areál, vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Rožmitálská 340
Obec: Březnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 72
Kontakt na školu: Telefon: 318 682 961
Fax: 318 682 964
IZO:002003325
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 100
Počet ubytovaných žáků a studentů: 35
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30. 6.
Termín pro podání přihlášky : do 31. 8. 2019 nebo dle domluvy
Úplata za ubytování (v Kč): 700 Kč
Úplata za stravování (v Kč): celodenní 70 Kč /den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, společenské hry, turistické
Další prostory: multifunkční hřiště, posilovna, sauna, společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rožmitálská 340
Obec: Březnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 72
Kontakt na školu: Telefon: 318 682 961
Fax: 318 682 964
IZO:102814279
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní hospodářství
Adresa: Ulice: Rožmitálská 340
Obec: Březnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 72
Kontakt na školu: Telefon: 318 682 961
Fax: 318 682 964
IZO:000068594