Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
Adresa školy: Ulice: Rožmitálská 340
Obec: Březnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 72
Ředitel:Ing. Marie Fiřtíková
Kontakt na školu Telefon: 318 682 961
Email: skola@sbrez.cz
Web: http://www.sbrez.cz
IČ:61100277
RED-IZO:600007871
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Rožmitálská 340
Obec: Březnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 72
Kontakt na školu: Telefon: 318 682 961
IZO:000069264
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 135
Dny otevřených dveří (termín/y): 31.11.2018, 1.12.2018, 18.1.2019, 19.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019 - Jednotná přijímací zkouška
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výstava ovoce a zeleniny, zahraniční výjezdy, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, Edison
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : praxe v odborných firmách
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: dle Doporučení ŠPZ
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Státní zkouška z psaní na PC, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: turistické, literárně-dramatické, sportovní, jazykové, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, rozsáhlý školní areál, studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Rožmitálská 340
Obec: Březnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 72
Kontakt na školu: Telefon: 318 682 961
IZO:110028147
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 300
Aktuální počet studentů: 140
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 40
Dny otevřených dveří (termíny): 31.11.2018, 1.12.2018, 18.1.2019, 19.1.2019
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 25. 6. 2019, 28. 8. 2019
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, parkování u školy, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Sociální práce, Informační technologie, Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami
Speciálně vybavené odborné učebny: pro výuka všech oborů
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Sociální práce, Informační technologie, Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: rozsáhlý školní areál, vyhrazená učebna, školní dvůr, zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Rožmitálská 340
Obec: Březnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 72
Kontakt na školu: Telefon: 318 682 961
Fax: 318 682 964
IZO:002003325
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 100
Počet ubytovaných žáků a studentů: 35
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30. 6.
Termín pro podání přihlášky : do 31. 8. 2019 nebo dle domluvy
Úplata za ubytování (v Kč): 700 Kč
Úplata za stravování (v Kč): celodenní 70 Kč /den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : společenské hry, turistické, sportovní
Další prostory: společenská místnost, tělocvična, multifunkční hřiště, posilovna, sauna
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rožmitálská 340
Obec: Březnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 72
Kontakt na školu: Telefon: 318 682 961
Fax: 318 682 964
IZO:102814279
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní hospodářství
Adresa: Ulice: Rožmitálská 340
Obec: Březnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 72
Kontakt na školu: Telefon: 318 682 961
Fax: 318 682 964
IZO:000068594