Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364
Adresa školy: Ulice: Petra Bezruče 364
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 80
Ředitel:Ing. Jiří Kolín
Kontakt na školu Telefon: 318 822 707
Mobil: 720 263 847
Email: reditel@sousedlcany.cz
Web: http://www.sousedlcany.cz
IČ:14803844
RED-IZO:600007901
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Petra Bezruče 364
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 80
Kontakt na školu: Telefon: 318 822 707
IZO:014803844
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 215
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce, myslivost, kurz obsluhy hydraulické ruky, kurz práce s motorovou pilou, kurz k získání svářečského průkazu, kurz zahradnického aranžování
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Petra Bezruče 364
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 80
Kontakt na školu: Telefon: 318 822 707
IZO:110016866
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 192
Počet ubytovaných žáků a studentů: 66
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): ne-pá
Termín pro podání přihlášky : 30.6.
Úplata za ubytování (v Kč): 900
Úplata za stravování (v Kč): 92/den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : výtvarné, sportovní, společenské hry, rukodělné
Další prostory: posilovna, společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Petra Bezruče 364
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 80
Kontakt na školu: Telefon: 318 822 707
IZO:110016874
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ano