Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364
Adresa školy: Ulice: Petra Bezruče 364
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 80
Ředitel:Ing. Jiří Kolín
Kontakt na školu Telefon: 318 822 707
Mobil: 720 263 847
Email: reditel@sousedlcany.cz
Web: http://www.sousedlcany.cz
IČ:14803844
RED-IZO:600007901
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Petra Bezruče 364
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 80
Kontakt na školu: Telefon: 318 822 707
IZO:014803844
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 209
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11.2021;15.12.2021;12.1.2022
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, plesy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, kurz studené kuchyně, barmanský kurz, baristický kurz, kurz vyřezávání ovoce, kurz práce s motorovou pilou a křovinořezem, kurz k získání svářečského průkazu, kurz zahradnického aranžování
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: hudební, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, hřiště, zahrada, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Petra Bezruče 364
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 80
Kontakt na školu: Telefon: 318 822 707
IZO:110016866
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 192
Počet ubytovaných žáků a studentů: 53
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): ne-pá
Termín pro podání přihlášky : 30.6.
Úplata za ubytování (v Kč): 800
Úplata za stravování (v Kč): 96/den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : hudební, taneční, výtvarné, společenské hry, rukodělné, sportovní
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost, posilovna
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Petra Bezruče 364
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 80
Kontakt na školu: Telefon: 318 822 707
IZO:110016874
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano