Logo školy

Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328
Adresa školy: Ulice: Balbínova 328
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Ředitel:Mgr. Pavel Karnet
Kontakt na školu Telefon: 318 621 935
Email: gshpb@gshpb.cz
Web: www.gshpb.cz
IČ:61100404
RED-IZO:600007910
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Balbínova 328
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 81
Kontakt na školu: Telefon: 318 621 935
Fax: 318 679 022
IZO:042728851
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 218
Dny otevřených dveří (termín/y): 11. 12. 2014 a 10. 1. 2015
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 3, 6, 8, 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: skolni_rad_2001415.doc (453,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VZGpSH_12_13.doc (7572 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Psychosomatická kondice 2012, Mladé a experimentující divadlo 2012
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, přírodovědné, jazykové, společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, Okolí školy
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli