Logo školy

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135
Adresa školy: Ulice: Sportovní 1135
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
PSČ: 271 01
Ředitel:Ing. Jan Nechutný
Kontakt na školu Telefon: 313 285 811
Email: info@souzns.cz
Web: http://www.souzns.cz
IČ:14802201
RED-IZO:600007944
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sportovní 1135
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
PSČ: 271 80
Kontakt na školu: Telefon: 313 285 811
Fax: 313 285 841
IZO:107820536
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 305
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečské kurzy, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, rukodělné, ICT, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: U Stadionu 1135
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
PSČ: 271 80
Kontakt na školu: Telefon: 313 285 811
Fax: 313 285 841
IZO:110016548
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 64
Počet ubytovaných žáků a studentů: 64
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 31.8. - 30. 6.
Úplata za ubytování (v Kč): 1000
Úplata za stravování (v Kč): snídaně : 11,– Kč svačina : 12,– Kč oběd : 29,- Kč večeře : 24,– Kč celkem celodenní strava: 76,- Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : rukodělné, sportovní, přírodovědné, technické
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Stadionu 1135
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
PSČ: 271 80
Kontakt na školu: Telefon: 313 285 811
Fax: 313 285 841
IZO:110016556
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano