Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Žižkovo nám. 186, Rakovník I
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Ředitel:PhDr. Zdeňka Voráčková
Kontakt na školu Telefon: 313 251 310
Email: info@gzw.cz
Web: www.gzw.cz
IČ:47019671
RED-IZO:600007952
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. J. Žižky 186
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 19
Kontakt na školu: Telefon: 313 251 311
IZO:000068951
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 435
Aktuální počet žáků: 430
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4., 14. 4. 2023 pro čtyřleté gymnázium, 17. 4., 18. 4. 2023 pro osmileté gymnázium
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 0
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: svp-2021-22.rar (4655,4 KB)
Školní řád: skolni-rad-2022-23.pdf (309,9 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni-zprava-21-22.pdf (781,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, chemie, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, španělský, anglický, německý, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin: rozvrhy-trid.pdf (544,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: technické, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy