Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1

Škola / charakteristika školy

Název školy:Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
Adresa školy: Ulice: Husova tř. 1849/1, České Budějovice 3
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Ing. Lenka Kubátová
Kontakt na školu Telefon: 387 312 106
Email: skola@oacb.cz
Fax: 387 318 474
Web: www.oacb.cz
IČ:60076046
RED-IZO:600008045
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Husova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 21
Kontakt na školu: Telefon: 387 312 106
Fax: 387 318 474
IZO:060076046
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 408
Aktuální počet žáků: 293
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 11. 2018, 12. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 1. řádný termín 12. 4. 2019, 2. řádný termín 15. 4. 2019, 1. náhradní termín 13. 5. 2019, 2. náhradní termín 14. 5. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Nádraží - U Zelené ratolesti č. 1, 3, 21, Nádraží - Mariánské náměstí č. 6, 9, 11,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 125
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Koncepce školy: 00_0_Koncepce_2017_2019_září_2017.pdf (341,2 KB)
Školní řád: 403_Provozní řád_2018_19.pdf (90,7 KB)
402_Směrnice_hodnocení_září_2018.pdf (382,4 KB)
401_Školní řád_2018_19.pdf (208 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Konzultační hodiny podle zájmu žáka,
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, počítač v každé třídě
Zájmové činnosti: sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, přehled klasifikace