Zde může být obrázek školy.

Česko-anglické gymnázium s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Česko-anglické gymnázium s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Třebízského 1010
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 06
Ředitel:RNDr. Danuše Lhotková
Kontakt na školu Telefon: 380 425 132
Email: dlhotkova@cag.cz
Web: www.cag.cz
IČ:63908352
RED-IZO:600008096
Zřizovatel:RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.; RNDr. Danuše Lhotková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Třebízského 1010
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 06
Kontakt na školu: Telefon: 380 425 133
Fax: 380 120 230
IZO:045019517
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 291
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.11.2015, 6.1.2016
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 27326
Stipendium: motivační, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, chemie, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, latina, španělský, italský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, Kalokagathia, vodácký kurz, lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, sportovní, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli