Zde může být obrázek školy.

Střední škola informatiky a právních studií, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola informatiky a právních studií, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Žižkova tř. 4
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Kateřina Cikánová
Kontakt na školu Telefon: 386 116 819
Email: stredniskola@stredniskola.cz
Web: www.stredniskola.cz
IČ:25184181
RED-IZO:600008118
Zřizovatel:Jitka Pánová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Žižkova tř. 4
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 386 360 759
Fax: 386 116 829
IZO:060074281
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 472
Aktuální počet žáků: 180
Dny otevřených dveří (termín/y): každou středu od 14:30 do 17:00 až do 27. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Rozšířené informace o ročním školném: od 17.000 Kč do 19.500 Kč
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, exkurze, , výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce : Hasičský záchranný sbor Jihočeského Kraje, Policie ČR, Okresní soud v ČB, Krajský soud v ČB, Záchranná zdravotnická služba Jihočeského kraje, VŠERS, o. p. s., Krav Maga centrum ČB, Jihočeské muzeum v ČB, Jihočeská vědecká knihovna, Starnet s.r.o.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: sebeobrana, turistika, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: ICT, turistické, jazykové, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace