Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
Adresa školy: Ulice: Česká 64
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Antonín Sekyrka
Kontakt na školu Telefon: 386 356 884
Email: gc@gymceska.cz
Fax: 386 356 085
Web: https://www.gymceska.cz/
IČ:60075775
RED-IZO:600008151
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Česká 64
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 21
Kontakt na školu: Telefon: 386 356 884
Fax: 386 356 085
IZO:060075775
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 544
Aktuální počet žáků: 505
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 11. 2019 (Sportovní gymnázium)., 7. 1. 2020 (všeobecné gymnázium)
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: stanoven centrálně MŠMT, uveden vždy po 30. 9. na webových stránkách školy www.gymceska.cz
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,3,14,21,53
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.25 (0. hodina od 7.30)
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: 2018_07_07_VIZE_2023_prac_verze_web.pdf (432,7 KB)
Školní vzdělávací program: SVP-G8-2019final.pdf (4758,3 KB)
N_SVP_G_2014_2015_new_WEB.pdf (1683,2 KB)
Školní řád: 01_2018_06_27_SKOLNI_RAD_NOVY_2018_2019_LAST_GDPR.pdf (491,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni-zprava-2017-2018-1.pdf (7814,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné - přírodovědné, všeobecné - humanitní, všeobecné - matematické, všeobecné - sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, chemie, biologie, hudební výchova, knihovna, ICT, cizí jazyky, dějepis, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, ledová plocha, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): - Projektové dny napříč gymnáziem - mezinárodní projekty a výměnné pobyty - každotýdenní kroužky/kluby, besídky/akademie, plesy, výlety, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Vzdělávací centrum spol. Microsoft., Referenční škola spol. Microsoft., Škola spolupracující s Mensou ČR, fakultní gymnázium Jihočeské univerzity
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování, cykloturistický kurz LVVK, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: podpora nadaných, motivovaných a žáků ohrožených školním neúspěchem:Každotýdenní kroužky/kluby - spolupráce s Mensou ČR., s Microsoft, ČEZ (Partnerská škola), Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích (fakultní gymnázium)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, turistické, Robotický klub: příprava na každoroční mezinárodní soutěž First LEGO League , hudební, přírodovědné, ICT, jazykové, sportovní, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), Zpravodaj školy (umístěn na webu a ve škole) web
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace