Logo školy

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
Adresa školy: Ulice: Česká 64
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Antonín Sekyrka
Kontakt na školu Telefon: 386 356 884
Email: gc@gymceska.cz
Web: https://www.gymceska.cz/
IČ:60075775
RED-IZO:600008151
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Česká 64
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 21
Kontakt na školu: Telefon: 386 356 884
Fax: 386 356 085
IZO:060075775
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 544
Aktuální počet žáků: 505
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 11. 2019 (Sportovní gymnázium)., 7. 1. 2020 (všeobecné gymnázium)
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: MŠMT zveřejní vždy po 30. 9. 1. termín čtyřletého studia: 14. dubna 2020., 2. termín čtyřletého studia: 15. dubna 2020., 1. termín osmiletého studia: 16. dubna 2020., 2. termín osmiletého studia: 17. dubna 2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,3,14,21,53
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.25 (0. hodina od 7.30)
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: 2019_09_07_VIZE_2024_prac_verze_web.pdf (433,8 KB)
Školní vzdělávací program: 2019_09_01_Gymnázium České Budějovice Česká 64 - čtyřleté všeobecné_NEW.pdf (3979,7 KB)
2019_­0_9­01­Gymnázium České Budějovice Česká 64 - čtyřleté se sportovní přípravou.pdf (5750,2 KB)
2019_09_02_Gymnázium České Budějovice Česká 64 - osmileté všeobecné_NEW.pdf (6770,9 KB)
Školní řád: 01_2019_08_07_SKOLNI_RAD_NOVY_2019_2020_LAST_GDPR.pdf (530,7 KB)
Poslední výroční zpráva: 2019_10_07_Vyrocni_zprava_2018_2019_LAST.pdf (8164,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - humanitní, všeobecné - přírodovědné, všeobecné - sportovní, všeobecné - matematické, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, posilovna, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, - Projektové dny napříč gymnáziem - mezinárodní projekty a výměnné pobyty - každotýdenní kroužky/kluby, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Vzdělávací centrum spol. Microsoft., Referenční škola spol. Microsoft., Škola spolupracující s Mensou ČR, fakultní gymnázium Jihočeské univerzity
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cykloturistický kurz LVVK, plavání, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Otevřená věda (AV ČR), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: podpora nadaných, motivovaných a žáků ohrožených školním neúspěchem:Každotýdenní kroužky/kluby - spolupráce s Mensou ČR., s Microsoft, ČEZ (Partnerská škola), Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích (fakultní gymnázium)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, technické, společenské hry, turistické, Robotický klub: příprava na každoroční mezinárodní soutěž First LEGO League
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Zpravodaj školy (umístěn na webu a ve škole) web, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování