Logo školy

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
Adresa školy: Ulice: Česká 64
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Antonín Sekyrka
Kontakt na školu Telefon: 386 356 884
Email: gc@gymceska.cz
Web: https://www.gymceska.cz/
IČ:60075775
RED-IZO:600008151
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Česká 64
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 21
Kontakt na školu: Telefon: 386 356 884
Fax: 386 356 085
IZO:060075775
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 544
Aktuální počet žáků: 508
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. 11. 2021 (Sportovní gymnázium)., 4. 1. 2022 (všeobecné gymnázium)
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: v termínu 12., 13., 19., 20. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,3,14,21,53
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 8.25 (0. hodina od 7.30)
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: 2021-07-06-vize-2027-last.pdf (478,6 KB)
Školní vzdělávací program: Gymnázium - osmileté všeobecné.pdf (6715,2 KB)
Gymnázium - čtyřleté sportovní.pdf (5730,8 KB)
Gymnázium - čtyřleté všeobecné.pdf (3949,3 KB)
Školní řád: 01-2021-01-09-skolni-rad-novy-2020-2021-distancni-vyuka-last.pdf (623 KB)
Poslední výroční zpráva: 2020_10_06_Vyrocni_zprava_2019_2020_.pdf (6972,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní, všeobecné - přírodovědné, všeobecné - matematické, všeobecné - jazykové, všeobecné - humanitní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, dějepis, chemie, biologie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): - Projektové dny napříč gymnáziem - mezinárodní projekty a výměnné pobyty - každotýdenní kroužky/kluby, exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Vzdělávací centrum spol. Microsoft., Referenční škola spol. Microsoft., Škola spolupracující s Mensou ČR, fakultní gymnázium Jihočeské univerzity
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cykloturistický kurz LVVK, bruslení, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Otevřená věda (AV ČR), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: podpora nadaných, motivovaných a žáků ohrožených školním neúspěchem:Každotýdenní kroužky/kluby - spolupráce s Mensou ČR., s Microsoft, ČEZ (Partnerská škola), Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích (fakultní gymnázium)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, turistické, literárně-dramatické, hudební, Robotický klub: příprava na mezinárodní soutěž First LEGO League , ICT, přírodovědné, společenské hry, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka