Logo školy

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92
Adresa školy: Ulice: Rudolfovská tř. 458/92, České Budějovice 4
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Ing. Břetislav Kábele
Kontakt na školu Telefon: 387 924 111
Email: skola@soscb.cz
Web: http://www.soscb.cz
IČ:60075911
RED-IZO:600008169
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Rudolfovská 92
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 372 16
Kontakt na školu: Telefon: 387 924 111
IZO:110150309
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 648
Aktuální počet žáků: 631
Dny otevřených dveří (termín/y): Každou středu od 14:00 hodin do 17:00 hodin (říjen až únor)
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. dubna
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 18
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy, výlety, sportovní dny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Kurz obsluhy motorové pily, kombajnérský kurz, získání svářečského průkazu, myslivecké zkoušky, paznehtářský kurz, inseminační kurz, kurz kosmetiky zvířat, kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, literárně-dramatické, technické, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Rudolfovská 92
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 372 16
Kontakt na školu: Telefon: 387 924 119
IZO:000665991
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Rudolfovská 92
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 372 16
Kontakt na školu: Telefon: 387 924 116
IZO:102403457
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rudolfovská 92
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 372 16
Kontakt na školu: Telefon: 387 924 122
IZO:102463115