Logo školy

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92
Adresa školy: Ulice: Rudolfovská tř. 458/92, České Budějovice 4
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Ing. Břetislav Kábele
Kontakt na školu Telefon: 387 924 111
Email: skola@soscb.cz
Web: http://www.soscb.cz
IČ:60075911
RED-IZO:600008169
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Rudolfovská 92
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 372 16
Kontakt na školu: Telefon: 387 924 111
Fax: 387 924 199
IZO:110150309
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 648
Aktuální počet žáků: 631
Dny otevřených dveří (termín/y): Každou středu od 14:00 hodin do 17:00 hodin (říjen až únor)
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. dubna
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 18
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly, Kurz obsluhy motorové pily, kombajnérský kurz, získání svářečského průkazu, myslivecké zkoušky, paznehtářský kurz, inseminační kurz, kurz kosmetiky zvířat
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, literárně-dramatické, technické, chovatelské
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Rudolfovská 92
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 372 16
Kontakt na školu: Telefon: 387 924 119
Fax: 387 924 199
IZO:000665991
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Rudolfovská 92
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 372 16
Kontakt na školu: Telefon: 387 924 116
Fax: 387 411 756
IZO:102403457
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rudolfovská 92
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 372 16
Kontakt na školu: Telefon: 387 924 122
Fax: 387 411 756
IZO:102463115