Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Jeronýmova 28/22
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:PhDr. Alena Švepešová
Kontakt na školu Telefon: 386 354 440
Email: svepes@skolacb.cz
Web: www.skolacb.cz
IČ:60646764
RED-IZO:600008215
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Jeronýmova 28/22
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 386 354 440
Fax: 386 354 068
IZO:046681612
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 464
Aktuální počet žáků: 248
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. listopadu 2014
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 11,14,16,19
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 45
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Stipendium:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie
Domácí spolupráce : praxe ve firmách v rámci regionu
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: individuální konzultace, školné dle prospěchu
Nabídka dalšího vzdělávání: Profesní kvalifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Místo pro trávení volného času: vestibul školy, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Jeronýmova 28/22
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 386 354 440
Fax: 386 354 068
IZO:151040133