Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112
Adresa školy: Ulice: Chvalšinská 112
Obec: Český Krumlov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 381 01
Ředitel:PaedDr. Hana Bůžková
Kontakt na školu Telefon: 380 711 709
Email: info@gymck.cz
Web: http://www.gymck.cz
IČ:00583839
RED-IZO:600008231
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Chvalšinská 112
Obec: Český Krumlov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 381 01
Kontakt na školu: Telefon: 380 711 709
Fax: 380 711 709
IZO:000583839
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.1.2015
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 22. a 23. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 hod
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: skolni rad.doc (151 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, fyzika, chemie, biologie, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech : Comenius, Edison
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský, francouzský, ruský, německý, latina
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Chvalšinská 112
Obec: Český Krumlov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 381 01
Kontakt na školu: Telefon: 380 711 171
Fax: 380 711 709
IZO:110034708
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Chvalšinská 112
Obec: Český Krumlov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 381 01
Kontakt na školu: Telefon: 380 711 171
Fax: 380 711 709
IZO:110023820