Logo školy

EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Lannova1595/29A
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. František Šoltés
Kontakt na školu Telefon: 774 073 318
Email: zs.cb@educanet.cz
Web: www.ceskebudejovice.educanet.cz
IČ:25158392
RED-IZO:600008266
Zřizovatel:EDUCAnet, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Lannova tř. 1595/29a
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Kontakt na školu:
IZO:181068745
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 144
Aktuální počet žáků: 34
Dny otevřených dveří (termín/y): 29. 1. 2021, 15. 2. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 41000
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické, společenské hry, ICT, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Lannova tř. 1595/29a, České Budějovice 6
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 774 073 318
IZO:041900995
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.1.2021, 15.2.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: cizí jazyk, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, výlety, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, bruslení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, e-omluvenka, přehled klasifikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Lannova tř. 1595/29a, České Budějovice 6
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu:
IZO:181121336