Logo školy

EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Lannova1595/29A
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. František Šoltés
Kontakt na školu Telefon: 774 073 318
Email: zs.cb@educanet.cz
Web: www.ceskebudejovice.educanet.cz
IČ:25158392
RED-IZO:600008266
Zřizovatel:EDUCAnet, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Lannova tř. 1595/29a
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Kontakt na školu:
IZO:181068745
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 144
Aktuální počet žáků: 34
Dny otevřených dveří (termín/y): 29. 1. 2021, 15. 2. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 41000
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Čéčova 2092
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Kontakt na školu: Telefon: 774 073 318
IZO:041900995
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.1.2021, 15.2.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence