Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333
Adresa školy: Ulice: Husova 333
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Ředitel:Mgr. Lenka Vetýšková
Kontakt na školu Telefon: 384 361 253
Email: info@gvn.cz
Web: http://www.gvn.cz
IČ:60816767
RED-IZO:600008282
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Husova 333
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 15
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 253
Fax: 384 361 253
IZO:102403554
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 447
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. 2. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 15. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava, MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva GVN 19_20.pdf (3181,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, ICT, chemie, fyzika, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, španělský, francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, cyklistický kurz, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Amnesty Intenternational
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Husova 333
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 15
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 253
Fax: 384 361 253
IZO:102487995
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26-30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne