Logo školy

Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Jindřichův Hradec, Husova 156

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Jindřichův Hradec, Husova 156
Adresa školy: Ulice: Husova 156
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Ředitel:Ing. Josef Janda
Kontakt na školu Telefon: 384 361 539
Email: janda@oa-jhradec.cz
Web: www.oa-jhradec.cz
IČ:60816759
RED-IZO:600008304
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Husova 156
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 11
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 539
IZO:000072966
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: cizí jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy
Zapojení ve specifických programech : E-Twinning
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Husova 156
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 11
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 539
IZO:108017133