Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567

Škola / charakteristika školy

Název školy:Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567
Adresa školy: Ulice: Vrchlického 567
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Ředitel:Ing. Petr Káninský
Kontakt na školu Telefon: 384 721 153
Email: pkaninsky@sostrebon.cz
Fax: 384 722 431
Web: www.sostrebon.cz
IČ:00073181
RED-IZO:600008371
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Vrchlického 567
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 721 153
Fax: 384 722 431
IZO:107830299
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 470
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová , test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. a 15.4.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád OA, SOŠ a SOU 2012 I.doc (206,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 11.10.2018 Vrchdoc..pdf (928 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, exkurze, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, španělský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, bruslení, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, motorová pila, sklízecí mlátička, zušlechťování skla, studená kuchyně
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), zdravotnické, společenské hry, turistické, ICT
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Zámek 116/I
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 723 674
Fax: 384 722 431
IZO:110017145

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Zámek 116/I
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 722 372
IZO:110017153