Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567
Adresa školy: Ulice: Vrchlického 567
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Ředitel:Ing. Petr Káninský
Kontakt na školu Telefon: 384 721 153
Email: pkaninsky@sostrebon.cz
Web: www.sostrebon.cz
IČ:00073181
RED-IZO:600008371
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vrchlického 567
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 721 153
Fax: 384 722 431
IZO:107830299
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 470
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností), talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. a 15.4.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád OA, SOŠ a SOU 2012 I.doc (206,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 11.10.2018 Vrchdoc..pdf (928 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, cizí jazyky, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, španělský, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, motorová pila, sklízecí mlátička, zušlechťování skla, studená kuchyně
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, rukodělné, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Zámek 116/I
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 723 674
Fax: 384 722 431
IZO:110017145
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zámek 116/I
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 722 372
IZO:110017153