Logo školy

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
Adresa školy: Ulice: Jirsíkova 244
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Ředitel:Mgr. Aleš Petrák
Kontakt na školu Telefon: 565 324 428
Email: gype@gymnazium-pe.cz
Web: www.gyoa.cz
IČ:62540009
RED-IZO:600008436
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jirsíkova 244
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 324 428
Fax: 565 325 654
IZO:000072753
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 845
Aktuální počet žáků: 562
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11.2016
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, chemie, biologie, ICT, cizí jazyky, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: turistické, hudební, ICT, sportovní, taneční, jazykové, společenské hry, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)