Logo školy

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
Adresa školy: Ulice: Jirsíkova 244
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Ředitel:Mgr. Aleš Petrák
Kontakt na školu Telefon: 565 324 428
Email: gype@gymnazium-pe.cz
Web: www.gyoa.cz
IČ:62540009
RED-IZO:600008436
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jirsíkova 244
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 324 428
Fax: 565 325 654
IZO:000072753
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 845
Aktuální počet žáků: 562
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11.2016
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, turistika, bruslení
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, hudební, taneční, přírodovědné, společenské hry, turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli