Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Slovanského bratrství 1664
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Ředitel:Mgr. Libor Capák
Kontakt na školu Telefon: 724 857 532
Email: bvlckova@hs-pe.cz
Web: www.hs-pe.cz
IČ:48200930
RED-IZO:600008461
Zřizovatel:Svaz českých a moravských spotřebních družstev
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Slovanského bratrství 1664
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 324 280
Fax: 565 325 955
IZO:110033795
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 155
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 12. 2000, prohlídky školy kdykoliv po předchozí domluvě na čísle 724 857 532
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. 4. 2021 - jednotné přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: teorie 8:00 hodin, odborný výcvik 6:30 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, Barmanský kurz Kurz studené kuchyně Kurz carvingu Sommeliérský a baristický kurz Zkoušky profesní kvalifikace pro obor Kuchař/číšník , kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Slovanského bratrství 1664
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 324 280
Fax: 565 325 955
IZO:150069359
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Slovanského bratrství 1664
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 324 280
Fax: 565 325 955
IZO:110019423
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 280
Počet ubytovaných žáků a studentů: 20
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): celoročně
Termín pro podání přihlášky : průběžně
Úplata za ubytování (v Kč): 1100,- Kč měsíčně
Úplata za stravování (v Kč): celodenní strava 85,- Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Slovanského bratrství 1664
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 324 280
Fax: 565 325 955
IZO:110019431
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano