Zde může být obrázek školy.

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Adresa školy: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 01
Ředitel:Mgr. Otakar Březina
Kontakt na školu Telefon: 565 532 069
Email: cer@sos-humpolec.cz
Web: http://www.cza-hu.cz/
IČ:62540050
RED-IZO:600008479
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 27
Kontakt na školu: Telefon: 565 532 069
IZO:000073059
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 475
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Svářečská škola
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: společenské hry, chovatelské, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 27
Kontakt na školu: Telefon: 565 532 069
IZO:102403601
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 27
Kontakt na školu: Telefon: 565 532 069
IZO:102463191
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181052491