Zde může být obrázek školy.

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Adresa školy: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 01
Ředitel:Mgr. Otakar Březina
Kontakt na školu Telefon: 565 532 069
Email: cer@sos-humpolec.cz
Web: http://www.cza-hu.cz/
IČ:62540050
RED-IZO:600008479
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 27
Kontakt na školu: Telefon: 565 532 069
Fax: 565 532 205
IZO:000073059
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 430
Přijímací zkoušky: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Svářečská škola
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, přírodovědné, společenské hry, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 27
Kontakt na školu: Telefon: 565 532 069
Fax: 565 532 205
IZO:102403601
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 27
Kontakt na školu: Telefon: 565 532 069
Fax: 565 532 205
IZO:102463191
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181052491