Zde může být obrázek školy.

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Škola / charakteristika školy

Název školy:Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Adresa školy: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 01
Ředitel:Mgr. Otakar Březina
Kontakt na školu Telefon: 565 532 069
Email: cer@sos-humpolec.cz
Fax: 565 532 205
Web: http://www.cza-hu.cz/
IČ:62540050
RED-IZO:600008479
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 27
Kontakt na školu: Telefon: 565 532 069
Fax: 565 532 205
IZO:000073059
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 430
Přijímací zkoušky: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, ICT, cizí jazyky, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly,
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), chovatelské, společenské hry, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 27
Kontakt na školu: Telefon: 565 532 069
Fax: 565 532 205
IZO:102403601

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 27
Kontakt na školu: Telefon: 565 532 069
Fax: 565 532 205
IZO:102463191

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Školní 764
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181052491