Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Adresa školy: Ulice: Friedova 1469
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Ředitel:Mgr. Pavel Hlaváček
Kontakt na školu Telefon: 565 349 415
Email: skola@spssou-pe.cz
Web: www.spssou-pe.cz
IČ:14450470
RED-IZO:600008487
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Friedova 1469
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 323 112
Fax: 565 324 436
IZO:000072869
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1305
Aktuální počet žáků: 635
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad, prosinec, leden
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 13.4. 2021;
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00 hdo.
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, motivační, prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Školní vzdělávací program: onedrive[1].aspx (186 KB)
Školní řád: Školní řád.konečná verze.pdf (339,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 19 -20.pdf (2067,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, praktické vyučování, knihovna, zeměpis, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, Kybernetická bezpečnost
Certifikáty škol: IES - certifikát vyjadřující kvalitu školy v oborech, které škola vyučuje. Rating BB+.
Domácí spolupráce : se ZŠ, Firmy - praxe, samosprávy měst, spolky, integrovaný záchranný systém,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: V souladu s vyjádření SPC, PPP, rodičů, lékařů, měst, obcí.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Svářečská škola - kurzy svařování., kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Friedova 1464
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 349 422
IZO:110019415
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Křemešnická 298
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 323 420
IZO:102109117