Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Adresa školy: Ulice: Friedova 1469
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Ředitel:Mgr. Pavel Hlaváček
Kontakt na školu Telefon: 565 349 415
Email: skola@spssou-pe.cz
Web: www.spssou-pe.cz
IČ:14450470
RED-IZO:600008487
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Friedova 1469
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 323 112
Fax: 565 324 436
IZO:000072869
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1305
Aktuální počet žáků: 635
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad, prosinec, leden
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, všeobecné studijní předpoklady, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 13.4. 2021;
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00 hdo.
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, motivační, prospěchové, od budoucího zaměstnance
Školní vzdělávací program: onedrive[1].aspx (186 KB)
Školní řád: Školní řád.konečná verze.pdf (339,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 19 -20.pdf (2067,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, ledová plocha, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, adaptační kurzy, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, Kybernetická bezpečnost
Certifikáty škol: IES - certifikát vyjadřující kvalitu školy v oborech, které škola vyučuje. Rating BB+.
Domácí spolupráce : se ZŠ, Firmy - praxe, samosprávy měst, spolky, integrovaný záchranný systém,
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz, lyžování, turistika
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: V souladu s vyjádření SPC, PPP, rodičů, lékařů, měst, obcí.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Svářečská škola - kurzy svařování.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické, jazykové, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost platby/přehled zaplacení, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Friedova 1464
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 349 422
IZO:110019415
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Křemešnická 298
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 323 420
IZO:102109117