Logo školy

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hradská 276
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 01
Ředitel:Ing. Olga Krankusová
Kontakt na školu Telefon: 565 532 160
Email: info@stredniskola.com
Web: www.stredniskola.com
IČ:48200948
RED-IZO:600008509
Zřizovatel:Svaz českých a moravských spotřebních družstev
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hradská 276
Obec: Humpolec
Kraj: Vysočina
PSČ: 396 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 532 160
Fax: 565 532 168
IZO:107830396
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, distanční, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet žáků: 475
Aktuální počet žáků: 387
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2014
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Roční školné v Kč: 8400
Rozšířené informace o ročním školném: školné 0-3600 učební obory dle ročníků, 8400 čtyřleté studijní obory s maturitou, 10200 nástavbové studium
Stipendium: prospěchové, mimořádné, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, poznávací zájezdy připravované žáky oboru Obchodník-specialista na cestovní ruch
Zapojení ve specifických programech : SZFI
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, bruslení
Specifické formy podpory žákům: individuální práce s žáky se SPU
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, barmanský kurz, kurz studené kuchyně
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém