Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Adresa školy: Ulice: Masarykova 183
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Ředitel:Mgr. Petr Barda
Kontakt na školu Telefon: 382 521 242
Email: gym@gym.milevsko.cz
Web: http://www.gymnazium.milevsko.cz
IČ:60869046
RED-IZO:600008533
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova 183
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 242
Fax: 382 521 416
IZO:108054063
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 165
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.11.2018 a 15. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 06:30
Začátek první vyučovací hodiny: 07:55
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, dějepis, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva