Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Písek, Komenského 89

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Písek, Komenského 89
Adresa školy: Ulice: Komenského 89
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Ředitel:Mgr. Michal Drnec
Kontakt na školu Telefon: 382 214 913
Email: info@gymna-pi.cz
Web: www.gymna-pi.cz
IČ:60869020
RED-IZO:600008541
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 89
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 214 913
IZO:108054071
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 629
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava Gymnazia Pisek za rok 2021-2022 na web.pdf (5022,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, výtvarná výchova, fyzika, biologie, hudební výchova, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), DofE - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci, s potřebou podpory odlišných kulturních a životních podmínek, se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, Umělecké psaní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy