Logo školy

Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200
Adresa školy: Ulice: Čelakovského 200
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Ředitel:Ing. Marie Procházková
Kontakt na školu Telefon: 382 271 256
Email: skola@szespisek.cz
Web: http://www.szespisek.cz
IČ:60869054
RED-IZO:600008550
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čelakovského 200
Obec: Písek - Pražské Předměstí
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 271 256
Fax: 382 271 257
IZO:108054101
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 140
Dny otevřených dveří (termín/y): U příležitosti Prezentace středních škol v Písku nebo kdykoliv po telefonické domluvě.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, biologie, ICT, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Zemědělské podniky, zemědělské farmy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Kameny zmizelých
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: Kurz jezdectví
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna, školní klub, školní dvůr, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Čelakovského 200
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 271 256
Fax: 382 271 257
IZO:108054942
Školní statek
Adresa: Ulice: Dobešice 350
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 271 342
Fax: 382 271 257
IZO:108054951