Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200
Adresa školy: Ulice: Čelakovského 200
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Ředitel:Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
Kontakt na školu Telefon: 382 214 887
Email: sekreriat@oa-pisek.cz
Web: www.oa-pisek.cz
IČ:60869089
RED-IZO:600008584
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čelakovského 200
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 214 887
Fax: 382 212 259
IZO:108054098
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 240
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: cizí jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Můžeš to změnit! (Mezigenerace, Eutis), Podílej se! (Agora CE)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, literárně-dramatické, společenské hry, turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Čelakovského 200
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 214 887
Fax: 382 212 259
IZO:110027833