Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola restaurátorská s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola restaurátorská s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Karlova 111/4, Vnitřní Město
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Ředitel:MgA. David Blahout, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 382 212 819
Email: skola@vosr.cz
Web: www.vosr.cz
IČ:25158503
RED-IZO:600008614
Zřizovatel:ak. mal. Miloslav Blahout
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Alšovo nám. 75
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 212 819
Fax: 382 265 938
IZO:150076045
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 60
Aktuální počet studentů: 15
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 12
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor, talentová
Termín přijímacích zkoušek: I. kolo - 4. června 2021 od 10:00 hodin, II.kolo - 27.8.2021 od 10:00 hodin, III.kolo - 30.9.2021 od 10:00 hodin
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD linka č.55 - doprava do restaurátorských ateliérů školy
Roční školné v Kč: 12000
Snížené školné: ne
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Konzervátorství a restaurátorství
Speciálně vybavené odborné učebny: Restaurátorské ateliery, sochařský atelier, malířský atelier, truhlářská a kovářská dílna
Specifické akce školy (pravidelné): tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby, Restaurování kovů
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy podpory studentům: Kariérové poradenství
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada
Ubytování: ne
Stravování: ne