Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola restaurátorská s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola restaurátorská s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Karlova 111/4, Vnitřní Město
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Ředitel:MgA. David Blahout, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 382 212 819
Email: skola@vosr.cz
Web: www.vosr.cz
IČ:25158503
RED-IZO:600008614
Zřizovatel:ak. mal. Miloslav Blahout
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Alšovo nám. 75
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 212 819
Fax: 382 265 938
IZO:150076045
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 60
Aktuální počet studentů: 13
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 7
Dny otevřených dveří (termíny): sobota 24.11.2018, 10:00 - 17:00 hodin / sobota 15.12.2018, 10:00 - 17:00 hodin = prohlídka restaurátorských ateliérů školy, U školy 100, Smrkovice 397 01
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová, písemná, pohovor
Termín přijímacích zkoušek: I. kolo - 7. června 2019 od 10:00 hodin, II.kolo - 26.8.2019 od 10:00 hodin, III.kolo - 27.9.2019 od 10:00 hodin
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD linka č.55
Roční školné v Kč: 5000
Snížené školné: ne
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Konzervátorství a restaurátorství
Speciálně vybavené odborné učebny: Restaurátorské ateliery
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby, Restaurování kovů
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada
Ubytování: ne
Stravování: ne