Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
Adresa školy: Ulice: Zlatá stezka 137
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Ředitel:Mgr. Jana Dejmková
Kontakt na školu Telefon: 388 402 111
Email: gympt@gympt.cz
Web: http://www.gympt.cz
IČ:60096136
RED-IZO:600008649
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zlatá stezka 137
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 402 111
Fax: 388 402 100
IZO:060096136
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 378
Aktuální počet žáků: 269
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.1.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: JPZ
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, chemie, biologie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), bazén, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : EVVO, Minimální preventivní program
Domácí spolupráce : JČU ČB, UK Praha, British Council, JHK, Evropské centrum České Budějovice
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika, plavání, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Architekti ve škole (FA ČVUT), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Celé Česko čte dětem (CČČD), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka