Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
Adresa školy: Ulice: Zlatá stezka 137
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Ředitel:Mgr. Jana Dejmková
Kontakt na školu Telefon: 388 402 111
Email: gympt@gympt.cz
Web: http://www.gympt.cz
IČ:60096136
RED-IZO:600008649
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zlatá stezka 137
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 402 111
Fax: 388 402 100
IZO:060096136
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 378
Aktuální počet žáků: 285
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.11.2018, 7.2.2018
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, knihovna, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : EVVO, Minimální preventivní program
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Architekti ve škole (FA ČVUT), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Čtení pomáhá (Martin Roman), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace