Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745

Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745
Adresa školy: Ulice: V Jezárkách 745
Obec: Blatná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 388 01
Ředitel:Ing. Mgr. Pavel Kotrouš
Kontakt na školu Telefon: 383 412 211
Email: skola@blek.cz
Fax: 383 412 210
Web: www.blek.cz
IČ:60650486
RED-IZO:600008703
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: V Jezárkách 745
Obec: Blatná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 388 17
Kontakt na školu: Telefon: 383 412 211
Fax: 383 412 210
IZO:060650486
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Dny otevřených dveří (termín/y): viz. www.blek.cz
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jednotná přijímací zkouška
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, sportovní akce , návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, softbal
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace, §5 vyhlášky 50/1978Sb
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: široce používán nejen v počítačových učebnách
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, technické, programování/robotika, ICT, společenské hry
Místo pro trávení volného času: herna, venkovní areál v zeleni navazující na zámecký park, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: Centrum kultury a vzdělávání Blatná, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, konzultační hodiny, , třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace

Domov mládeže

Adresa: Ulice: V Jezárkách 745
Obec: Blatná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 388 17
Kontakt na školu: Telefon: 383 412 211
Fax: 383 412 210
IZO:102403686
Domov mládeže
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Úplata za ubytování (v Kč): 1050,-/měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 83,-/den celodenní stravování
Zaměření zájmových činností : společenské hry, sportovní, příležitostné akce, zájezdy ...
Další prostory: propojení s areálem školy, společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích, síťové připojení ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky, vnitřní informační systém

Školní jídelna

Adresa: Ulice: V Jezárkách 745
Obec: Blatná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 388 17
Kontakt na školu: Telefon: 383 412 211
Fax: 383 412 210
IZO:102463298
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 32,- Kč
Nápojové/potravinové automaty: ano