Logo školy

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
Adresa školy: Ulice: U Sladovny 671
Obec: Blatná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 388 01
Ředitel:Ing. Miroslav Čapek
Kontakt na školu Telefon: 383 412 320
Email: skola@soublatna.cz
Web: http://www.soublatna.cz
IČ:00668079
RED-IZO:600008754
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Sladovny 671
Obec: Blatná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 388 16
Kontakt na školu: Telefon: 383 412 320
IZO:107830345
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 260
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, pro obor Včelař dálkové studium - biologie, ekologie, matematika Pro obor Elektrikář, dálkové studium - matematika, fyzika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 (výjimečně od 7:00), odborný výcvik od 7:30
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svářečský průkaz osvědčení podle vyhl. 50/78 Sb.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: rukodělné, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: U Sladovny 671
Obec: Blatná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 388 16
Kontakt na školu: Telefon: 383 412 320
IZO:110015185
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 90
Počet ubytovaných žáků a studentů: 50
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Bezbariérový přístup: ne
Úplata za ubytování (v Kč): 800
Úplata za stravování (v Kč): 1400
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : ICT, hudební, technické, společenské hry, sportovní
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Sladovny 671
Obec: Blatná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 388 16
Kontakt na školu: Telefon: 383 412 320
IZO:110015193
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne