Logo školy

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
Adresa školy: Ulice: U Sladovny 671
Obec: Blatná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 388 01
Ředitel:Ing. Miroslav Čapek
Kontakt na školu Telefon: 383 412 320
Email: skola@soublatna.cz
Web: http://www.soublatna.cz
IČ:00668079
RED-IZO:600008754
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Sladovny 671
Obec: Blatná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 388 16
Kontakt na školu: Telefon: 383 412 320
IZO:107830345
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 260
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: pro obor Včelař dálkové studium - biologie, ekologie, matematika Pro obor Elektrikář, dálkové studium - matematika, fyzika, český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 (výjimečně od 7:00), odborný výcvik od 7:30
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svářečský průkaz osvědčení podle vyhl. 50/78 Sb.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, technické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: U Sladovny 671
Obec: Blatná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 388 16
Kontakt na školu: Telefon: 383 412 320
IZO:110015185
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 90
Počet ubytovaných žáků a studentů: 50
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Bezbariérový přístup: ne
Úplata za ubytování (v Kč): 800
Úplata za stravování (v Kč): 1400
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, hudební, technické, společenské hry
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Sladovny 671
Obec: Blatná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 388 16
Kontakt na školu: Telefon: 383 412 320
IZO:110015193
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne