Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Adresa školy: Ulice: Máchova 174
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Hlava
Kontakt na školu Telefon: 383 321 281
Email: reditel@gymstr.cz
Web: www.gymstr.cz
IČ:60650443
RED-IZO:600008789
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Máchova 174
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 48
Kontakt na školu: Telefon: 383 321 281
IZO:060650443
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Aktuální počet žáků: 553
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. 1. 2021 (14:30-18 hod.)
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, cizí jazyk, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: čtyřleté studium 12. 4. a 13. 4. 2021, osmileté studium 14. 4. a 15. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, latinský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Studentská Agora (Agora CE), Otevřená věda (AV ČR), 72 hodin (ČRDM), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Heuréka (MFF UK), Architekti ve škole (FA ČVUT), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), DofE -Mezinárodní cena vévody z Edinburghu ČR
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, hudební, technické, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, literárně-dramatické, programování/robotika, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Máchova 174
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 48
Kontakt na školu: Telefon: 383 321 281
IZO:102515140
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano