Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670
Adresa školy: Ulice: Komenského 1670
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Ředitel:Ing. Marcel Gause
Kontakt na školu Telefon: 381 500 011
Email: info@sps-tabor.cz
Web: http://www.sps-tabor.cz
IČ:60061863
RED-IZO:600008797
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 1670
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 41
Kontakt na školu: Telefon: 381 500 011
Fax: 381 500 010
IZO:060061863
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Aktuální počet žáků: 584
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.11. 2018, 19.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. dubna 2019, 15. dubna 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 60,61
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 240
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Žáci učebních oborů mají možnost získat svářečský průkaz, lešenářský průkaz atd.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, konzultační hodiny, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Komenského 2235
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 259 691
Fax: 381 257 588
IZO:060063777
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 2235
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 259 691
Fax: 381 257 588
IZO:102463310
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Měšická 2234
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 252 092
Fax: 381 252 092
IZO:163102180