Zde může být obrázek školy.

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Zavadilská 2472
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Ředitel:Mgr. Markéta Švadlenová
Kontakt na školu Telefon: 381 282 830
Email: sekret@tabsg.cz
Web: www.tabsg.cz
IČ:25160184
RED-IZO:600008835
Zřizovatel:Mgr. Věra Komzáková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Zavadilská 2472
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu:
IZO:181067978
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 76
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.1.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č.10,11,50,13,30,40
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 0d 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 8000
Možnost získat stipendium: ano
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, ledová plocha, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence,výuka matematiky ve vyšších třídách
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, turistické, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Zavadilská 2472
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 282 830
Fax: 381 282 830
IZO:000582875
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 192
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. - 17.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č.30,40,11,10,13,50
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50
Roční školné v Kč: 18000
Rozšířené informace o ročním školném: 18000 - 20000 Kč
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, francouzský, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, turistika, plavání, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, sportovní, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní družina
Adresa: Ulice: Zavadilská 2472
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu:
IZO:181079461
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zavadilská 2472
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 282 830
Fax: 381 282 830
IZO:110034945