Zde může být obrázek školy.

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323
Adresa školy: Ulice: Pivovarská 323
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Ředitel:Mgr. Jana Štenglová
Kontakt na školu Telefon: 379 414 211
Email: gjsb@gymdom.cz
Web: http://gymdom.cz
IČ:48342912
RED-IZO:600008908
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pivovarská 323
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 722 321
IZO:048342912
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 576
Aktuální počet žáků: 509
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2018
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 16. .4 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, fyzika, chemie, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Kantor Ideál, Erasmus+
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, latinský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: francouzský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, technické, turistické, rukodělné, programování/robotika, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pivovarská 323
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 722 321
IZO:102576386
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano