Zde může být obrázek školy.

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323
Adresa školy: Ulice: Pivovarská 323
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Ředitel:Mgr. Jana Štenglová
Kontakt na školu Telefon: 379 414 211
Email: gjsb@gymdom.cz
Fax: 379 725 957
Web: http://gymdom.cz
IČ:48342912
RED-IZO:600008908
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Pivovarská 323
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 722 321
Fax: 379 725 957
IZO:048342912
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 576
Aktuální počet žáků: 509
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2018
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 16. .4 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, biologie, hudební výchova, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Kantor Ideál, Erasmus+
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: francouzský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické, programování/robotika, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, ICT, literárně-dramatické, rukodělné, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Pivovarská 323
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 722 321
Fax: 379 725 957
IZO:102576386
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano