Zde může být obrázek školy.

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323
Adresa školy: Ulice: Pivovarská 323
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Ředitel:Mgr. Jana Štenglová
Kontakt na školu Telefon: 379 414 211
Email: gjsb@gymdom.cz
Web: http://gymdom.cz
IČ:48342912
RED-IZO:600008908
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pivovarská 323
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 722 321
Fax: 379 725 957
IZO:048342912
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 576
Aktuální počet žáků: 509
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2018
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 16. .4 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, chemie, biologie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech : Kantor Ideál, Erasmus+
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, německý, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, rukodělné, přírodovědné, sportovní, technické, turistické, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pivovarská 323
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 722 321
Fax: 379 725 957
IZO:102576386
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano