Zde může být obrázek školy.

Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Trnkova 125
Obec: Staňkov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 61
Ředitel:Mgr. Bc. Jitka Boříková
Kontakt na školu Mobil: 728 531 441
Email: stankov@bean.cz
Web: www.beanstankov.cz
IČ:25630997
RED-IZO:600008924
Zřizovatel:Nová škola BEAN, s. r. o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Trnkova 125
Obec: Staňkov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 61
Kontakt na školu: Telefon: 773 971 313
IZO:110026420
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 430
Aktuální počet žáků: 409
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.11.18,1.12.18,6.1.19.,18.1.19,27.1.19,17.2.19,od 5. 11. 2019 každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: termín JPZ
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,15
Začátek první vyučovací hodiny: 8,15
Roční školné v Kč: 21600
Rozšířené informace o ročním školném: ne
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, exkurze
Domácí spolupráce : praxe
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, taneční
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Trnkova 125
Obec: Staňkov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 61
Kontakt na školu: Telefon: 379 482 146
IZO:164100814