Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184
Adresa školy: Ulice: Erbenova 184
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Ředitel:Mgr Věra Prantlová
Kontakt na školu Telefon: 379 724 581
Email: vos-oa-szs@ekodom.cz
Web: www.oadomazlice.cz
IČ:48342939
RED-IZO:600008932
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Erbenova 184
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 724 581
IZO:048342939
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 262
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.1.2021
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021 a 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce : DONEM
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, latinský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Ano, dle doporučení ŠPZ
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Erbenova 184
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 724 581
IZO:110031547
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 250
Aktuální počet studentů: 145
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 52
Dny otevřených dveří (termíny): 4.2.2020
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: 21.6.2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ANO
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, tematické/projektové dny, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: B. Němcové 116
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 724 581
IZO:108005283
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 110
Počet ubytovaných žáků a studentů: 70
Umístění vzhledem ke škole : v jiné části města než sídlí škola/školy
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30.6.
Termín pro podání přihlášky : 31.5.2021
Úplata za ubytování (v Kč): 1100,- měsíčně
Úplata za stravování (v Kč): 85,- celodenní strava
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : ICT, sportovní, společenské hry
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: B. Němcové 115
Obec: Domažlice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 344 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 724 581
IZO:102576394
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 31,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano