Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Aš, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Aš, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hlavní 2514/106
Obec: Aš
Kraj: Karlovarský
PSČ: 352 01
Ředitel:Mgr. Petr Jelínek
Kontakt na školu Telefon: 354 525 585
Email: petr.jelinek@gymas.cz
Web: http://gymas.cz/
IČ:47723416
RED-IZO:600008975
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hlavní 2514
Obec: Aš
Kraj: Karlovarský
PSČ: 352 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 525 585
Fax: 354 525 585
IZO:000519324
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 224
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.12.2020
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hlavní 2514/106
Obec: Aš
Kraj: Karlovarský
PSČ: 352 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 525 942
Fax: 354 525 585
IZO:150077670