Zde může být obrázek školy.

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: nám. V. Řezáče 136/5
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Ředitel:Mgr. Kateřina Lamiová
Kontakt na školu Telefon: 353 224 373,77
Email: info@soapodnikatel.cz
Web: http://www.soapodnikatel.cz
IČ:25210564
RED-IZO:600009211
Zřizovatel:Kateřina Lamiová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. V. Řezáče 136/5
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 224 373
IZO:049752391
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 150
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2021, 19.1.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 6, 17, 18
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 18000
Rozšířené informace o ročním školném: školné je možné platit v měsíčních splátkách
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, výlety, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace