Zde může být obrázek školy.

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: nám. V. Řezáče 136/5
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Ředitel:Mgr. Kateřina Lamiová
Kontakt na školu Telefon: 353 224 373,77
Email: info@soapodnikatel.cz
Web: http://www.soapodnikatel.cz
IČ:25210564
RED-IZO:600009211
Zřizovatel:Kateřina Lamiová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. V. Řezáče 136/5
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 224 373
Fax: 353 224 373
IZO:049752391
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 150
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.12.2014, 22.1.2015
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 22.4.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 6, 17, 18
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 18000
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní vzdělávací program: ŠVP denní platné od 1. 9. 2011.doc (1933,3 KB)
Školní řád: Školní-řád-2012-20131.pdf (590,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční-zpráva-2011.doc (518,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech : EU-OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Domácí spolupráce : Praxe
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky