Logo školy

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Studentská 1205
Obec: Ostrov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 363 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Šafránek
Kontakt na školu Telefon: 353 612 753
Email: safranek@gymostrov.eu
Web: www.gymostrov.cz
IČ:49753771
RED-IZO:600009297
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 1205
Obec: Ostrov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 363 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 612 753
Fax: 353 612 571
IZO:049753771
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 566
Dny otevřených dveří (termín/y): leden 2017
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ŠVP - NG - od 1.9.2017.pdf (4325,7 KB)
ŠVP - VG - od 1.9.2018.pdf (2997,9 KB)
gymnazium-ostrov-vyhodnoceni-ict-planu.pdf (993,6 KB)
Školní řád: Školní řád -platný od 1.9.2018.pdf (187,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2016-2017.docx (106,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, biologie, fyzika, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, ICT, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : APIV B
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, francouzský, ruský, německý, anglický, italský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, přírodovědné, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: Relaxační prostory pro žáky v obou pavilonech školy
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky