Logo školy

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Studentská 1205
Obec: Ostrov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 363 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Šafránek
Kontakt na školu Telefon: 353 612 753
Email: safranek@gymostrov.eu
Web: www.gymostrov.cz
IČ:49753771
RED-IZO:600009297
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 1205
Obec: Ostrov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 363 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 612 753
IZO:049753771
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 585
Dny otevřených dveří (termín/y): 14. leden 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ŠVP - VG - od 1. 9. 2022 (1).pdf (2970,3 KB)
ŠVP - NG - od 1.9. 2022.pdf (2902,4 KB)
Školní řád: Distanční výuka- doplněk ŠŘ - OFIC..pdf (119,1 KB)
Školní řád - platný od 1.9.2021.doc (191,5 KB)
Poslední výroční zpráva: výročka go 2021_2022_final_5.pdf (7604,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Besedy a přednášky se zajímavými osobnostmi pro žáky ve škole
Zapojení ve specifických programech : APIV B
Domácí spolupráce : Programy ve 3D laboratoři pro základní školy v regionu
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, latinský, italský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, Parkově upravený venkovní prostor v areálu školy
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace