Logo školy

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hlavní 114/29
Obec: Dalovice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 63
Ředitel:Mgr. Vlastimír Sunek
Kontakt na školu Telefon: 353 224 830
Email: info@logistickaskola.cz
Web: www.logistickaskola.cz
IČ:00574384
RED-IZO:600009301
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hlavní 114
Obec: Dalovice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 63
Kontakt na školu: Telefon: 353 224 830
Fax: 353 227 565
IZO:110035381
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 397
Aktuální počet žáků: 304
Dny otevřených dveří (termín/y): 13. listopadu 2021 (9:00-14.00), 25. listopadu 2021, 20. ledna 2022 a 10. února 2022 (vše 13:00-16:00)
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka č. 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:20 ("nultá" hodina), 8:10 (1. vyučovací hodina)
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, výlety, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, Lyžařské kurzy, Sportovně-turistické kurzy, zahraniční exkurze a zájezdy, Logistická burziáda
Zapojení ve specifických programech : Finančně-gramotná škola, Implementace KAP v KK 2, Šablony II, Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola doporučená zaměstnavateli Finančně-gramotná škola
Domácí spolupráce : Škola je členem Asociace středních škol, které spojuje poštovnictví, peněžnictví, logistika, telekomunikace a informační technologie a úzce spolupracuje s desítkami partnerských firem.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup ke každému žákovi včetně žákům ze sociálně slabších rodin, nadaným žákům (talent, sportovní aktivity žáci zdravotně znevýhodněni)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Škola pravidelně nabízí kurzy z oblasti logistiky, skladování, poštovnictví, ekonomiky. Škola je Autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace - viz web školy., IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: Fiktivní firmy, školní časopis, školní ekotým., ICT, technické
Místo pro trávení volného času: Školní klubovna, počítačové a odborné učebny, areál školy (škola se nachází v zámeckém parku s lavičkami)., studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení