Logo školy

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hlavní 114/29
Obec: Dalovice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 63
Ředitel:Mgr. Vlastimír Sunek
Kontakt na školu Telefon: 353 224 830
Email: info@logistickaskola.cz
Web: www.logistickaskola.cz
IČ:00574384
RED-IZO:600009301
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hlavní 114
Obec: Dalovice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 63
Kontakt na školu: Telefon: 353 224 830
Fax: 353 227 565
IZO:110035381
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 397
Aktuální počet žáků: 277
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. listopadu 2018 (9:00-14:00 hod.), 29. listopadu 2018, 17. ledna 2019 a 31. ledna 2019 (vše 13:00-16:00 hod.)
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka č. 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:20 ("nultá" hodina), 8:10 (1. vyučovací hodina)
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, Lyžařské kurzy, Sportovně-turistické kurzy, zahraniční exkurze a zájezdy, Logistická burziáda
Zapojení ve specifických programech : Implementace krajského akčního plánu - podpora polytechnického vzdělávání, Ekoškola, Finančně-gramotná škola,
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola doporučená zaměstnavateli 2017 Finančně-gramotná škola
Domácí spolupráce : Škola je členem Asociace středních škol, které spojuje poštovnictví, peněžnictví, logistika, telekomunikace a informační technologie. V průběhu školního roku dochází k pravidelným setkáním a výměně zkušeností.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Žáci ze sociálně slabších rodin, nadaní žáci (telent, sportovní aktivity-hokej, fotbal, žáci zdravotně znevýhodněni)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, Škola pravidelně nabízí kurzy z oblasti logistiky, skladování, poštovnictví, ekonomiky. Škola je Autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace - viz web školy.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, Fiktivní firmy, školní časopis, školní ekotým., technické
Místo pro trávení volného času: Školní klubovna, počítačové a odborné učebny, areál školy (škola se nachází v zámeckém parku s lavičkami)., studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka