Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347
Adresa školy: Ulice: Národních mučedníků 347
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Ředitel:Mgr. Václav Vogeltanz
Kontakt na školu Telefon: 376 310 847
Email: gymkt.reditel@klatovynet.cz
Web: www.klatovynet.cz/gymkt
IČ:61750972
RED-IZO:600009327
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Národních mučedníků 347
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 310 847
IZO:000076996
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 675
Aktuální počet žáků: 641
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. 12. 2022
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. až 18. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy 2021-2022.pdf (1429,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, biologie, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, dějepis, zeměpis, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika), jiné
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, Zahraniční výměnné pobyty, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský, , španělský, italský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, technické, přírodovědné, hudební, jazykové, ICT, chovatelské, fotokroužek, otužilecký, žonglérský kroužek, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce