Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
Adresa školy: Ulice: nábř. Kpt. Nálepky 362, Klatovy III
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Ředitel:Ing. Bohumír Kopecký
Kontakt na školu Telefon: 376 313 262
Email: sekretariat@spskt.cz
Web: www.klatovynet.cz/spskt
IČ:61750883
RED-IZO:600009335
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nábřeží Kpt. Nálepky 362
Obec: Klatovy 3
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 313 262
IZO:000077143
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 426
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Odborná způsobilost v elektrotechnice (vyhláška 50/1978 Sb.)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Voříškova 823
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 312 529
IZO:110032594
Domov mládeže
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Úplata za ubytování (v Kč): 900
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: síťové připojení ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Koldinova 180
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 310 456
IZO:110100395
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 44