Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324
Adresa školy: Ulice: Fr. Procházky 324
Obec: Sušice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 342 01
Ředitel:Mgr. Ivan Kratochvíl
Kontakt na školu Telefon: 376 523 313
Email: gymnazium@gymsusice.cz
Web: www.gymsusice.cz
IČ:61781444
RED-IZO:600009360
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Fr. Procházky 324
Obec: Sušice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 342 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 523 313
Fax: 376 526 407
IZO:000077003
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 320
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad/prosinec
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: stanoví MŠMT
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, hudební výchova, cizí jazyky, fyzika, výtvarná výchova, biologie, ICT, knihovna, zeměpis, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, ledová plocha, v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, bruslení, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, přírodovědné, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka