Logo školy

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
Adresa školy: Ulice: Blatenská 313
Obec: Horažďovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 341 01
Ředitel:Ing. Vladimír Greger
Kontakt na školu Telefon: 376 541 112
Email: greger@sskola.horazdovice.cz
Web: www.sskola.horazdovice.cz
IČ:00077631
RED-IZO:600009408
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Blatenská 313
Obec: Horažďovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 341 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 547 512
Fax: 376 547 510
IZO:107840294
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 398
Aktuální počet žáků: 280
Dny otevřených dveří (termín/y): 13. 11., 4. 12. 2020
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben, náhradní květen
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, Krajinářský kurz (kresba v plenéru), exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Specifické formy podpory žákům: dle potřeby
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, kariérový poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: barmanský kurz carvingový kurz baristický kurz sommeliérský kurz, kurz autoškoly
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, společenské hry, rukodělné, technické, turistické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, tělocvična, kulturní akce, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Blatenská 313
Obec: Horažďovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 341 11
Kontakt na školu: Telefon: 376 547 511
Fax: 376 547 510
IZO:110021045
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 73
Počet ubytovaných žáků a studentů: 73
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30.6.
Termín pro podání přihlášky : 31.5.
Úplata za ubytování (v Kč): 900
Úplata za stravování (v Kč): celodenní strava 80,- Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : společenské hry, sportovní, turistické
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Blatenská 313
Obec: Horažďovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 341 11
Kontakt na školu: Telefon: 376 547 511
Fax: 376 547 510
IZO:110021053
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27,-Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne