Zde může být obrázek školy.

Sportovní gymnázium Plzeň

Škola / charakteristika školy
Název školy:Sportovní gymnázium Plzeň
Adresa školy: Ulice: Vejprnická 663/56, Skvrňany
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Milena Majerová
Kontakt na školu Telefon: 378 605 711
Email: posta@sgpilsen.cz
Web: www.sgpilsen.cz
IČ:49778137
RED-IZO:600009459
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vejprnická 663/56, Skvrňany
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 605 711
IZO:049778137
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 495
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.10.2022 (uchazeči do třídy A; obor 79-42-K/41), 14.12.2022 (uchazeči do třídy Prima; obor 79-41-K/81), 13.12.2022 (uchazeči do třídy B; obor 79-41-K/41 a k doplnění do budoucí třídy Kvinta; obor 79-41-K/81)
Forma přijímacího řízení: praktická, talentová , písemná, ústní
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, Obor 79-42-K/41-Gymnázium se sportovní přípravou - jednotné příjímací zkoušky z ČJ a M + talentová zkouška; obor 79-41-K/81 a 79-41-K/41 Gymnázium - jednotné příjímací zkoušky z ČJ a M + pohybové testy
Termín přijímacích zkoušek: Jednotné testy ČJ a M - celostátní termíny. Obor 79-42-K/41: talentová zkouška - 5.1.2023 nebo 10.1.2023. Obor 79-41-K/41: pohybové testy - 13.4.2023 nebo 18.4.2023. Obor 79-41-K/81: pohybové testy - 14.4.2023 nebo 17.4.2023.
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: turniket, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj č. 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10 h
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Poslední výroční zpráva: VZ 2021_22.pdf (760,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), jiné, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, adaptační den
Zapojení ve specifických programech : Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů v rámci projektů
Domácí spolupráce : ZČU, LF UK Plzeň, Sdružení přátel SG, UMO Plzeň 3, Úřad práce Plzeň a další sociální partneři
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, lyžování, výuka sportovní přípravy a tělesné výchovy odpovídá oborům vzdělání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Podpora žáků nadaných a talentovaných - IVP, změna organizace vzdělávání, plánované zkoušení. Podpora žáků s SVP - dle plánů pedagogické podpory. Podpora sociálně znevýhodněných žáků formou příspěvku ze Sdružení přátel SG.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna, prostor prodejny Občerstvení Malinová, venkovní relaxační prostor
V blízkosti školy: sport, Domov mládeže
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace