Zde může být obrázek školy.

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2
Adresa školy: Ulice: Petákova 2
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Ing. Olga Matějková
Kontakt na školu Telefon: 377 270 692
Email: vastlz@mgplzen.cz
Web: www.mgplzen.cz
IČ:49778099
RED-IZO:600009530
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Petákova 2
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 270 692
Fax: 377 270 692
IZO:049778099
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 816
Aktuální počet žáků: 742
Dny otevřených dveří (termín/y): 13. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4., 15. - 15. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, fyzika, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, bazén, ledová plocha, posilovna, jiné, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, besídky/akademie, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Škola Unesco, CTM Online kurzy, Sprachdiplom I, II, Jugend debattiert international, EYP, Korespondenční soutěž "TGM - život, dílo a odkaz pro současnost"
Certifikáty škol: Férová škola, Škola Unesco, Partnerská škola ZfA (Sprachdiplom), Zkušební centrum Cambridgských zkoušek
Domácí spolupráce : ZČU
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, ruský, německý, italský, anglický, čínský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz, bruslení, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: individuální konzultace, pomůcky dle doporučení, navýšení časových limitů dle doporučení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: i v ostatních učebnách
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Petákova 2
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 270 692
Fax: 377 270 692
IZO:164101781
ŠJ-výdejna
Adresa: Ulice: Petákova 2
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 270 692
Fax: 377 270 692
IZO:164101926