Zde může být obrázek školy.

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2
Adresa školy: Ulice: Petákova 2
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Radim Skočný
Kontakt na školu Telefon: 377 270 692
Email: vastlz@mgplzen.cz
Web: www.mgplzen.cz
IČ:49778099
RED-IZO:600009530
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Petákova 2
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 270 692
IZO:049778099
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 816
Aktuální počet žáků: 736
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. a 6. 12. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 7941K41: 13. a 14. 4. 2023, 7941K81: 17. a 18. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, mimo areál školy, jiné, bazén, ledová plocha, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Škola Unesco, CTM Online kurzy, Sprachdiplom I, II, Jugend debattiert international, EYP, Korespondenční soutěž "TGM - život, dílo a odkaz pro současnost", Cambridge Exams
Certifikáty škol: Škola Unesco, Partnerská škola ZfA (Sprachdiplom), Cambridge Exams, Partnerská škola CTM
Domácí spolupráce : ZČU
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, cyklistický kurz, bruslení, lyžování, Kurz přežití v přírodě
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální konzultace, pomůcky dle doporučení, navýšení časových limitů dle doporučení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD, i v ostatních učebnách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Petákova 2
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 270 692
IZO:164101781
ŠJ-výdejna
Adresa: Ulice: Petákova 2
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 270 692
IZO:164101926
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 40 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano