Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
Adresa školy: Ulice: Opavská 21
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Ředitel:Mgr. Aleš Janoušek
Kontakt na školu Telefon: 377 267 048
Mobil: 776 699 750
Email: janousek@glp.cz
Web: www.glp.cz
IČ:49778102
RED-IZO:600009548
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Opavská 21
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 17
Kontakt na školu: Telefon: 377 267 048
IZO:049778102
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 596
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.1.2024
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 16 a č. 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova, dějepis, biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): přednášky odborníků z VŠ, tématické/projektové dny, plesy, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, eTwinning
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, nostrifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, všechny třídy jsou vybavené počítačem a audiovizuální technikou pro potřeby výuky
Zájmové činnosti: přírodovědné, literárně-dramatické, zdravotnické, technické, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, e-nástěnka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Opavská 21
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 17
Kontakt na školu: Telefon: 377 267 048
IZO:102576599
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano