Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
Adresa školy: Ulice: Opavská 21
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Ředitel:Mgr. Aleš Janoušek
Kontakt na školu Telefon: 377 267 048
Email: gop@gop.pilsedu.cz
Web: www.gop.pilsedu.cz/
IČ:49778102
RED-IZO:600009548
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Opavská 21
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 17
Kontakt na školu: Telefon: 377 267 048
Fax: 377 267 048
IZO:049778102
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 554
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 16 a č. 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, fyzika, zeměpis, dějepis, ICT, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): přednášky odborníku z VŠ, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, jarmarky a dílny, výlety, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, latinský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, nostrifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, všechny třídy jsou vybavené počítačem a audiovizuální technikou pro potřeby výuky
Zájmové činnosti: zdravotnické, přírodovědné, hudební, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, třídní schůzky, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-nástěnka, přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Opavská 21
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 17
Kontakt na školu: Telefon: 377 267 048
Fax: 377 267 048
IZO:102576599