Zde může být obrázek školy.

Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola
Adresa školy: Ulice: Tylova 18
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. et Mgr. Václav Laštovka
Kontakt na školu Telefon: 377 385 854,60
Mobil: 722 903 619
Email: reditel.plzen@bp-akademie.cz
Web: www.bezpecnostnepravniskola.cz
IČ:25214144
RED-IZO:600009564
Zřizovatel:Mgr. Josef Krysta
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Nade Mží
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 387 872,60
IZO:064353389
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: distanční, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 243
Dny otevřených dveří (termín/y): 14. 1. 2021, 6. 2. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná, praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. , 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 24000
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, sportovní kurzy - horolezecký, střelecký, LVK, branný, adaptační kurzy, výlety
Domácí spolupráce : bezpečnostní složky, PČR, MP Plzeň
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: střelecký, horolezecký, branný, lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy