Zde může být obrázek školy.

Církevní gymnázium Plzeň

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní gymnázium Plzeň
Adresa školy: Ulice: Mikulášské nám. 15
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Ředitel:Mgr. Daniel Petříček
Kontakt na školu Telefon: 377 248 815-6
Email: info@cg-plzen.cz
Web: www.cirkevni-gymnazium.cz
IČ:40527867
RED-IZO:600009611
Zřizovatel:Biskupství plzeňské
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Mikulášské nám. 15
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 248 815-6
IZO:040527867
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 516
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 11. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 17. a 18. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj, autobus, trolejbus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 6000
Rozšířené informace o ročním školném: nižší stupeň gymnázia 6.000,- Kč, vyšší stupeň gymnázia 8.400,- Kč
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné - jazykové, všeobecné - matematické, všeobecné - přírodovědné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, zeměpis, knihovna, hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, exkurze, plesy, výlety, tématické/projektové dny
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, latinský, anglický, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci vyžadující zvláštní pozornost
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, sportovní, společenské hry
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní bufet, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mikulášské nám. 15
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 248 815-6
IZO:110035330