Zde může být obrázek školy.

Církevní gymnázium Plzeň

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní gymnázium Plzeň
Adresa školy: Ulice: Mikulášské nám. 15
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Ředitel:Mgr. Daniel Petříček
Kontakt na školu Telefon: 377 248 815-6
Email: info@cg-plzen.cz
Web: www.cirkevni-gymnazium.cz
IČ:40527867
RED-IZO:600009611
Zřizovatel:Biskupství plzeňské
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Mikulášské nám. 15
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 248 815-6
Fax: 377 245 232
IZO:040527867
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 503
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11.2020
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 14. a 15. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj, autobus, trolejbus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 6000
Rozšířené informace o ročním školném: nižší stupeň gymnázia 6.000,- Kč, vyšší stupeň gymnázia 8.400,- Kč
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové, všeobecné - přírodovědné, všeobecné - matematické, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, zeměpis, cizí jazyky, chemie, biologie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, turistika, plavání, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci vyžadující zvláštní pozornost
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní bufet
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mikulášské nám. 15
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 248 815-6
Fax: 377 245 232
IZO:110035330