Zde může být obrázek školy.

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Nade Mží 1
Obec: Plzeň - Skvrňany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Jana Linhartová
Kontakt na školu Telefon: 377 381 141
Email: info@hotelovka-plzen.cz
Fax: není
Web: www.hotelova-skola-plzen.cz
IČ:25214837
RED-IZO:600009696
Zřizovatel:Ing. Aleš Linhart, MBA
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Nade Mží 1
Obec: Plzeň - Skvrňany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 381 141,60
Email: info@hotelovka-plzen.cz.
Fax: 377 386 492
IZO:110034538
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: distanční, denní
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj číslo 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 07:00
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech : Skutečně zdravá škola, Bronzový certifikát
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, cestovní kancelář, studentské firmy, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, chill-out zóna, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Nade Mží 1
Obec: Plzeň - Skvrňany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 05
Kontakt na školu: Telefon: 377 381 141
Email: info@hotelovka-plzen.cz.
IZO:150010346