Zde může být obrázek školy.

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Nade Mží 1
Obec: Plzeň - Skvrňany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Jana Linhartová
Kontakt na školu Telefon: 377 381 141
Email: info@hotelovka-plzen.cz
Web: www.hotelova-skola-plzen.cz
IČ:25214837
RED-IZO:600009696
Zřizovatel:Ing. Aleš Linhart, MBA
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Nade Mží 1
Obec: Plzeň - Skvrňany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 381 141,60
Email: info@hotelovka-plzen.cz.
IZO:110034538
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, distanční
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Forma přijímacího řízení:
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj číslo 2 (Přední Skvrňany), autobus č. 41 (U Apolla)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 07:00
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Rozšířené informace o ročním školném: Roční školné závisí na studovaném oboru, začíná na cca 19.000,- Kč
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Skutečně zdravá škola, Bronzový certifikát
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, cyklistický kurz, lyžování, turistika, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, cestovní kancelář, studentské firmy
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, chill-out zóna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nade Mží 1
Obec: Plzeň - Skvrňany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 05
Kontakt na školu: Telefon: 377 381 141
Email: info@hotelovka-plzen.cz.
IZO:150010346