Zde může být obrázek školy.

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Nade Mží 1
Obec: Plzeň - Skvrňany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Jana Linhartová
Kontakt na školu Telefon: 377 381 141
Email: info@hotelovka-plzen.cz
Web: www.hotelova-skola-plzen.cz
IČ:25214837
RED-IZO:600009696
Zřizovatel:Ing. Aleš Linhart, MBA
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Nade Mží 1
Obec: Plzeň - Skvrňany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 381 141,60
Email: info@hotelovka-plzen.cz.
Fax: 377 386 492
IZO:110034538
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, distanční
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj číslo 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 07:00
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, zeměpis, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech : Skutečně zdravá škola, Bronzový certifikát
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, cestovní kancelář, studentské firmy, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, chill-out zóna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nade Mží 1
Obec: Plzeň - Skvrňany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 05
Kontakt na školu: Telefon: 377 381 141
Email: info@hotelovka-plzen.cz.
IZO:150010346