Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Adresa školy: Ulice: Borská 55
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Miloslav Šteffek
Kontakt na školu Telefon: 373 730 030
Email: sou@souplzen.cz
Web: www.souplzen.cz
IČ:00497061
RED-IZO:600009718
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Borská 55
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 373 730 030
IZO:000497061
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1240
Aktuální počet žáků: 540
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: umělecké předměty
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 4, trolejbus 15, 17, 18, autobus 22, 29
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Zelená škola
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : komory, řemeslné cechy, stavební a výrobní firmy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Borská 55
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 373 730 031
IZO:110019458
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 297
Počet ubytovaných žáků a studentů: 80
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 4, trolejbus 15, 17, 18, autobus 22
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Úplata za ubytování (v Kč): 1.100,-
Úplata za stravování (v Kč): 2.100,-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné
Další prostory: tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Borská 55
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 373 730 048
IZO:110019466
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 41,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano